سازمان های مرتبط

تسهیلات و حمایت ها

 

نظر شما در باره محتوای سایت
 
اعطاي تسهيلات دورة پسادكتري به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جايزة شهيد چمران) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


بنياد ملّي نخبگان براساس آيين‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهيلات ويژه‌اي را براي دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها براي طيّ دورة پسادكتري، تحت عنوان جايزة شهيد چمران، اعطا مي‌كند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، مهم‌ترين نكات اين جايزه به شرح زير است:

1. دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي (مورد تأييد وزارت علوم و وزارت بهداشت) و دورة فوق تخصصي (مورد تأييد وزارت بهداشت) مي‌توانند از اين جايزه استفاده كنند.

2. دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور، حداكثر سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور حداكثر شش سال پس از زمان دانش‌آموختگي مجاز به استفاده از اين جايزه هستند.

3. بررسي پروندة دانش‌آموختگان منوط به ثبت كامل اطلاعات متقاضي در سامانة اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان (http://soraya.bmn.ir) است و هيچ يك از مدارك به‌طور دستي تحويل نمي‌شود. علاوه براين باتوجه به محاسبة امتيازات از طريق نرم‌افزار تخصصي، لازم است:

3-1. همة اطلاعات به طور كامل در سامانه بارگذاري شود. بديهي است تا تكميل نهايي اطلاعات، فرايند بررسي آغاز نمي‌شود.

3-2. درخواست متقاضيان هر چهار ماه يك‌بار در سامانه بررسي و اعلام نتيجه مي‌شود و صرفاً پس از پايان اين زمان، امكان پاسخ‌گويي وجود خواهد داشت.

4. دانش‌آموختگان بايد اولاً حدنصاب لازم، دست‌كم 450 امتياز از «فعاليت‌هاي نخبگاني» را به‌دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.

5. مصاديق «فعاليت‌هاي نخبگاني» به شرح زير است:

الف. موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...)

ب. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج ‍. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي مورد تأیید بنياد (مانند جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، رويش و ...)

د‍. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا ‌قرآني مورد تأييد بنياد

يادآوري مهم: هريك از مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني داراي امتيازي خاص است و دانش‌آموختگان براساس امتياز حاصل از مجموع فعاليت‌ها (و نه صرفاً احراز يكي از شرايط اين بند) مي‌توانند مشمول جايزة شهيد چمران شوند.

يادآوري مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي خلاف واقع را بارگذاري كرده است، متقاضي نه‌فقط از اين درخواست بلكه از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

6.  تسهيلات اعطايي به مشمولان به شرح زير است:

6-1. گذراندن دورة پسادكتري زيرنظر استاد ميزبان در يكي از دانشگاه‌ها/ پژوهشگاه‌هاي‌كشور مطابق مقررات بنياد ملّي نخبگان

6-2. دريافت حق‌الزحمه معادل با حقوق و مزاياي استاديار پاية يك در سال پذيرش پژوهشگر

6-3. دريافت اعتبار ارتباطات علمي براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي، عضويت در انجمن‌هاي علمي و ...

6-4. پرداخت حق بيمة اشتغال و نيز حق بيمة تكميلي پژوهشگر

6-5. اعطاي جايزة فرهنگ (شامل وام خريد/ ساخت مسكن، هدية ازدواج و ساير موارد مصوّب)

يادآوري: اعطاي تسهيلات مذكور براساس مقررات بنياد ملّي نخبگان صورت مي‌پذيرد.

7. چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود و صرفاً يك بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.